Partneri

K myšlienke tejto stránky sa pripojilo niekoľko partnerov, ktorí sa podobnými témami už dlho zaoberajú a sú Vám kedykoľvek k dispozícii.

VOZMEN – prevádzkovateľ infoportálu Vozickar.info a PracaBezBarier, ktoré pravidelne prinášajú nové projekty s podtitulom #VyhrnuteRukavy.

LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY – Poradenstvo a príprava na úspešné absolvovanie špecifických auditov spolu s odstránením zistených odchýlok a nezhôd z oblasti systémov manažérstva a špecializované audity podľa stanovených normatívnych, legislatívnych alebo zmluvných požiadaviek.

LETMO SK – dodávateľ riešení nájazdov, vozíkov a pomôcok pre vozičkárov

GO-OK -tím go-ok pozostáva zo špecialistov v oblasti architektúry, produktových špecialistov v oblasti kompenzačných pomôcok a debarierizácie, dobrovoľníkov, ľudí monitorujúcich v teréne, programátorov; vlastne z ľudí, ktorí sa snažia šíriť osvetu a tvoriť lepší svet s konkrétnymi riešeniami v oblasti bezbariérovosti.

OMD v SR – organizácia, ktorá veľmi prehľadne spracovala tému Osobnej asistencie a vie poradiť v legislatívnych otázkach.

PROFESIA – technologická spoločnosť so slovenským pôvodom. Venujeme sa najmä vývoju produktov a služieb určených pre trh práce.